Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti se odnosi na privatnost osobnih podataka posjetitelja stranice www.damko.ai u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).
U svrhu potpune transparentnosti i maksimalne sigurnosti prilikom korištenja naših stranica molimo kupce i korisnike da pažljivo pročitaju ovu izjavu.


Opće odredbe


Radi lakšeg razumijevanja nužno je istaknuti sljedeće pojmove predmetne Izjave:


1. „ Opća uredba o zaštiti osobnih podataka“ – Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta
2. „ Osobni podaci „ – znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
3. „obrada” -znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
4. „pseudonimizacija” – znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;
5. „sustav pohrane” – znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi;
6. „ voditelj obrade” – znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;
7. „izvršitelj obrade” – znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;
8. „privola” – ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;
9. „povreda osobnih podataka” – znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Predmetna Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na osobne podatke koji se nalaze i koji su korištenjem internetske stranice www.damko.ai obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka, društva PURIĆ d.o.o., sa sjedištem u Samoboru, Andrije Hebranga 54, OIB: 56717147376, od Vas kao ispitanika.

PURIĆ d.o.o kao pružatelj usluga internetske stranice www.damko.ai je predan zaštiti vaše privatnosti i vaših osobnih podataka.
Molimo vas, pročitajte ovu Izjavu o privatnosti kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od vas i kako koristimo te podatke.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu marketing@puric.hr.
Davanjem vaših osobnih podataka putem internetske stranice www.damko.ai i označavanjem vašeg pristanka na predmetnu Izjavu putem internetske stranice www.damko.ai, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa ovom Izjavom, te pristajte na prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka u skladu s odredbama Izjave.
Ukoliko se ne slažete s predmetnom Izjavom, napustite te ne pristupajte i ne koristite internetsku stranicu www.damko.ai


Kako prikupljamo osobne podatke


PURIĆ d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili pretplate ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

PURIĆ d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

  • ukoliko nas izravno kontaktirate putem bilo koje internetske stranice kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše proizvode ili usluge
  • kada se uključujete u određene aktivnosti na internetskoj stranici www.damko.ai, kao što su otvaranje korisničkog računa, ispunjavanje KOD-a ili ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija nama, traženje informacija o našim uslugama, javljanje na oglas za posao.

Možemo vas zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka:

  • ukoliko izravno od nas kupite proizvod ili uslugu
  • ukoliko odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici
  • ukoliko nam naši partneri ili principali dostave vaše podatke na dozvoljen način
  • ukoliko smo vaše osobne podatke dobili iz drugih izvora, na primjer od posrednika za poslovne adrese.


Ukoliko ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.


Možemo prikupljati sljedeće vrste podataka:


• Kontaktni podaci – ime, prezime, datum rođenja, spol, titula, adresa, kontakt broj, email adresa, broj faksa
• Korištenje internetske stranice – način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za praćenje
• Fotografije i video snimke – u slučaju prezentacija na sajmovima, konferencijama i drugim sličnim događanjima, možemo poprati događaj fotografiranjem ili snimanjem video materijala
• Informacije o prodaji, uslugama i servisu – informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj računa ili ugovora i informacije o činjenici korištenja naših usluga, uključujući prigovore i zahtjeve
• Informacije o povijesti kupca – stupanj zadovoljstva kupca, zaprimljene ponude, podaci o kupnji uključujući predmet i datum kupnje, datum isporuke, informacije o jamstvu, odaziv na kampanje, povijest prigovora, povijest servisa i usluga.


Kako se vaši podaci mogu koristiti


Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi ovom Izjavom utvrđujemo osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.
Opravdana osnova za upotrebu; je Legitimni interes, Suglasnost, Izvršavanje ugovorne obveze, te Ispunjavanja pravnih obveza.

Legitimni interes:
Ova obrada temelji se na legitimnom interesu društva PURIĆ d.o.o. za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim proizvodima i uslugama, kao i u svrhu održavanja najviših standarda prodaje i usluga iz svoje ponude.
Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes društva PURIĆ d.o.o. da obrađuje osobne podatke u navedenu svrhu.

Suglasnost:
Društvo PURIĆ d.o.o koristi se direktnim marketingom temeljem Vaših osobnih podataka kako bi Vas informirali o novostima i promocijama u našoj ponudi o posebnim pogodnostima za kupnju, o prezentacijama novih proizvoda, kao i našim nastupima na sajmovima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu suglasnost.
Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Izvršavanje ugovorne obveze:
Obrada se temelji na ispunjavanju ugovorom preuzete obveze

Radi ispunjavanja pravnih obveza: Obrada se temelji na obvezi društva PURIĆ d.o.o. da ispuni svoje zakonske obveze kao Voditelj obrade primjerice s osnova računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa.


U koje svrhe se prikupljaju vaši osobni podaci:


Društvo PURIĆ d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi vam omogućili korištenje svojih usluga i aktivnosti putem internetske stranice www.damko.ai, a sve kako bi unaprijedili rad internetske stranice www.damko.ai
Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u slučajevima kada smo to zakonski obvezni, kako bismo Vam pružili usluge koje ste tražili.
Vaše podatke koristimo i kako bi stvorili bazu podataka svojih korisnika, zatim u svrhe marketinga kako bi vas kontaktirali i dostavljali marketinške obavijesti, te poboljšali naše oglašivačke i promocijske napore i analizirali uporabu internetske stranice www.damko.ai. Također, možemo koristiti osobne podatke u statističke svrhe kada koristimo Vaše depersonalizirane podatke.
Davanjem svojih osobnih podataka i prihvaćanjem predmetne Izjave, pristajete da vas društvo PURIĆ d.o.o. obavještava o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama koje nude.

Dodatno na Vaše osobne podatke tvrtka PURIĆ d.o.o. može od Vas prikupljati i druge podatke koji Vas ne mogu identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, podatke o vašem računalu, Internet provideru, Vašim preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje nam omogućavaju da kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiremo podatke za korisnika, odnosno kako bi poboljšali stranice i njegove sadržaje dodatno usmjerili i prilagodili publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom.


Koliko dugo zadržavamo vaše podatke


Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.
U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.
U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti izbrisani odmah.
Osobni podaci prikupljeni u svrhu izvršavanja ugovornih obveza čuvat će se samo onoliko koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.
Izdane račune sa osobnim podacima čuvat ćemo 11 godina sukladno zakonskim propisima.
Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.


Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i pritužbu tijelu za zaštitu podataka:


Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail marketing@puric.hr
Na navedenu adresu možete nas kontaktirati i u slučaju ukoliko želite ostvariti neko od svojih niže navedenih prava.

U svakom trenutku imate pravo:
• tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke
• da vam pošaljemo ispis osobnih podataka koje ste nam dali
• tražiti nas da ispravimo sve netočnosti u podacima koje imamo
• tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
• u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom
• dati prigovor na svaku obradu (uključujući profiliranje) koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka
• tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje
• pravo na mogućnost prijenosa podataka


Kako čuvamo sigurnost vaših podataka


Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:
• strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
• sigurni prijenos prikupljenih podataka,
• postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
• trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.
Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili ekvivalentnim standardima naših podizvođača ili poslovnih partnera).
Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te društvo PURIĆ d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.
Korisnik osobnim podacima na internetskoj stranici www.puric.hr može pristupiti pomoću lozinke i e-mail adrese. Preporuka je da korisnik nikome ne otkriva lozinku. Uz to, korisnikove osobne identifikacijske informacije se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga. Dužni ste brinuti se o sigurnosti Vaše korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati.
Niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te društvo PURIĆ d.o.o. ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s internetske stranice www.damko.ai te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.


Zaštita osobnih podataka djece


PURIĆ d.o.o. ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke djece, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima. Dijete može dati svoju privolu isključivo u odnosu na eventualne usluge informacijskog društva i to dijete starije od 16 godina. Svaka druga obrada podataka djece ispod navedene dobne granice i druga obrada osim izričito navedene ovdje, za dob do 18 godine života, dozvoljena je PURIĆ d.o.o. isključivo iz prethodnu privolu roditelja.

Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže. Kao roditelji ili staratelji uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svojem djetetu koje smo dobili na našoj stranici, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka) i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i upotrebu podataka o vašem djetetu.


Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)


Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice www.damko.ai.

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.

Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačići koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.

Kolačićima trećih strana PURIĆ d.o.o. se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite.

Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Više na linku Politika kolačića


Osobe s kojima dijelimo Vaše osobne podatke:


Podatke koje nam dostavljate možemo na temelju svog legitimnog interesa podijeliti s povezanim društvima koji ih također mogu obrađivati.
Možemo dijeliti Vaše osobne podatke i s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama koje imamo s istima. Navedeno predstavlja naš legitimni interes. Takve treće osobe (poslovni partneri) uključuju:
• stručne savjetnike i revizore, računovodstvene usluge
• dobavljače koje Društvo angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun Društva, uključujući pružatelje IT usluga, organizatore događanja; i
• druge osobe koje Društvo angažira kako bi Vam pružilo usluge uključujući kurirske službe, odvjetnike, stručnjake i prevoditelje.


Povjerljivost podataka trećih osoba


Politika zaštite osobnih podataka se odnose samo na uporabu i korištenje podataka koje tvrtka PURIĆ d.o.o. prikuplja od ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem internetske stranice www.damko.ai imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima.
Ako se prebacite na bilo koju takvu stranicu, preporučamo korisniku da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Društvo PURIĆ d.o.o. nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.


Vaša suglasnost


Prilikom davanja informacija društvu PURIĆ d.o.o., na bilo koji način ( narudžba, kupnja, …) jamčite nam da su informacije koje ste 

priložili točne, pribavljene na legitiman način, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da PURIĆ d.o.o. Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima ove politike privatnosti.
U slučaju da nam dajete osobne podatke drugih osoba Vaša je odgovornost osigurati da je osoba čije ste podatke dali s time upoznata i da prihvaća način na koji koristimo osobne podatke.

Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti bit ćete obaviješteni na našoj web stranici.
Možemo Vas putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na internetskoj stranici uvijek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.
Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovom Izjavom o privatnosti uređena su Uvjetima korištenja web stranice www.damko.ai