Proizvodi

Proizvodi

Automatizirane proizvodne linije

Automatizirana proizvodna linija sastoji se od niza radnih stanica povezanih sustavom za transport proizvoda između stanica.

Svaka stanica vrši određenu operaciju obrade autonomnim i koordiniranim načinom, tako da se dio ili cijeli proizvod postepeno sastavlja dok putuje linijom. Automatiziranim linijama upravlja računalo i programirane su da stvore milijune jedinica proizvoda tijekom svog života.

Automatsko pakiranje vrećica bombona u transportne kutije


Stroj za automatsko pakiranje pakira vrećice bombona od 80, 90, 100 i 200 grama u transportne kutije. Sustav se sastoji od transportne trake, uređaja za otvaranje kutija te mjesta gdje se kutije pune. Transportna traka spojena je na vertikalnu pakiralicu vrećica te je u potpunosti sinkronizirana sa strojem. Odabir količine vrećica u kutiji definiran je brojem na displayu.


Sustavom upravlja Siemens PLC-s7200 sa pripadajućim touch panelom.

Odlike sustava su kvalitetno i točno brojanje paketića u kutiji te razne sheme slaganja unutar kutije.

Stroj za automatsku ugradnju ručkica na spremnike vode


Sustav se sastoji od vibrodavača, sustava vodilica te sustava za točno orijentiranje ručkica za pravilnu ugradnju. Vibrodavač služi za automatsku dobavu ručkica u sustav za ugradnju koji osigurava potpunu autonomiju.


Transporterom boce vode dolaze na mjesto gdje se ručkice ugrađuju automatski.

Stroj osigurava konstantnu dobavu ručkica na mjesto montaže te njihovu točnu orijentaciju.

Kartoniranje i paletiranje

Paletiranje uključuje slaganje kutija na palete koje se potom prevoze viličarima. Jedan od izazova paletiranja je slaganje kutija na paletu tako da čine stabilnu, isprepletenu strukturu.


Automatizirani robotski paletari priskrbljuju veću brzinu, veću propusnost, bolju kontrolu robota koji vrši paletiranje te bolje rukovanje proizvodom.

Sustav za paletiranje i transport radijatora


Sustav se sastoji se od podizača paleta, transportnih valjaka te automatskog omotača paleta. Podizač paleta osigurava položaj palete u idealnom položaju za radnika kod ručnog stavljanja radijatora na paletu. Spuštanje se vrši nakon završenog rada.

Kad je paleta gotova kreće automatsko podizanje podizača te otprema palete valjkastim transporterom na automatsku omatalicu.  Nakon toga odvozi se u skladište.


Sustav je kontroliran Siemens PLC-om u kombinaciji sa frekventnim regulatorima koji osiguravaju brzinu i kvalitetu transportiranih paleta.

Prednost našeg sustava je izrada transportera i ostalih dijelova procesa po mjeri i želji korisnika.

4.    Razvoj i instalacija potpuno automatizirane linije za paletiranje


Linija se sastoji od:

  • ulaznog dijela za pravilnu dobavu kutija i pripremu
  • mjesta za paletiranje - lift paleta sa troosnim upravljanjem za pravilno okretanje i pozicioniranje kutija na paleti upravljano sa servo sustavima
  •  spremnikom praznih paleta
  • spremnikom papira za stavljanje između pojedinih redova kutija
  • pripadajućih valjkastih transportera za dopremu/otpremu paleta
  • automatske omatalice paleta stretch folijom.


Sustav omogućuje kompletno automatizirano paletiranje i otpremu gotovih paleta na mjesto transporta. Opcija je spajanje na sustav visokoregalnih skladišta što omogućuje kompletni automatski proces od proizvodnje do skladišta.

Prednosti našeg sustava su izrada kompletnog sustava po mjeri korisnika.

Kontrola nepravilnosti računalnim vidom

Optička kontrola kvalitete moderna je tehnologija koja se temelji na računalnoj video analizi u stvarnom vremenu, a opremljena je s jednom ili više integriranih kamera.


Ima mnoge sposobnosti poput prepoznavanja nedostataka na proizvodu i odstupanja u kvaliteti materijala, automatiziranog odvajanja neispravnih dijelova, upravljanja i preciznog mjerenja. Računalni vid učinkovit je i u najtežim uvjetima, poput pregleda najmanjih komponenata manjih od 1x1x1 mm.

  • Stroj za optičku inspekciju markica na traci


Stroj za optičku provjeru ispravnosti slijeda serijskog broja i otiska broja te ispravnosti holograma.


  • Optička kontrola ispravnosti otiska na rotacijskom tiskarskom stroju


Sustav je instaliran na rotacijski tiskarski stroj koji otiskuje serijske brojeve na arcima.

Opremljen je linijskim kamerama koje snimaju arak te ispituju ispravnost slijeda serijskih brojeva kao i točnost otiska svakog pojedinog broja. Dodatno, sustav ispituje postoji li oštećenje holograma. Operater ima pregled svih grešaka koje su se pojavile kao i brzo pozicioniranje na mjesto pogreške. Postoji opcija snimanja samo pogrešnog broja kao i snimanja cijelog lošeg arka. U slučaju da sustav javlja lažnu grešku na nekom broju, broj se može dodati kao ispravan te ga program više neće prepoznavati kao grešku nego kao označeni broj.

Šesterostrana optička kontrola SMD elemenata


Na postojećim sustavima optičke kontrole SMD komponenata napravljena je nadogradnja sustava, koji putem šest industrijskih kamera vrši kontrolu kvalitete SMD elemenata.

Stroj za automatsko pakiranje i optičku inspekciju kvalitete PTC keramičkih komponenti


Stroj je namijenjen pregledavanju keramičkih PTC elemenata.

Elementi dolaze na metalnim nosačima koji se ubacuju kolicima u ulaz stroja. Prazni nosači prenose se horizontalnim transporterom do drugog lifta te se stroj prazni bez prekida rada.

Vakuumska ruka uzima elemente red pod red i stavlja ih na pokretnu traku. Pokretnim trakama elementi prolaze ispod tri kamere koje pregledavaju prednju i stražnju stranu te plašt valjkastog elementa.

Loši elementi se izbacuju u tri plastične kutije ovisno o strani na kojoj se dogodilo oštećenje.

Superpozicioniranje i bin picking

Bin picking je rješenje nasumičnog dohvaćanja predmeta smještenih u kantu i pojedinačnog premještanja na željeno mjesto.

Cilj je imati robota sa senzorima i kamerama koji prihvaća predmete nabacane u kanti pomoću usisne hvataljke, paralelne hvataljke ili druge vrste završnog dijela robota.

2.    Troosni stroj navođen računalnim vidom za automatsku ugradnju komponenti (linearni i kružni)


Sustav služi za ugradnju komponenti po zadanom predlošku uz dodatnu korekciju pozicije kamerom te radne visine ugrađivanja kombinacijom lasera i kamere.

Osigurana je točnost pozicije komponente koja se ugrađuje. Sustav xyz pozicioniranja kontroliran je servo pogonima kojima upravlja elektronika i PC programom razvijenim specijalno za takav sustav. Unosom dxf predloška te definiranjem nul-točaka dobiva se kompletni automatski sustav za ugradnju komponenti.

Kamerom se osigurava točnost pozicije u slučaju mogućih razlika u predlošku te rastera rupa na ploči zbog eventualnih pogrešaka u procesu probijanja ili bušenja ploče. Vibro davač na mjestu punjena stroja osigurava stalnu i automatsku dobavu te točnu orijentaciju komponenti za ugradnju.


Stroj radi u potpuno automatskom radu što znači da zahtjeva minimalni trud operatera. Dimenzije stroja su definirane veličinom željene ploče.

Robotska ruka

Roboti su se prvenstveno koristili kod rukovanja opasnim, eksplozivnim ili radioaktivnim materijalima ili na nepristupačnim mjestima. Danas se intenzivno koriste u sektoru industrijske proizvodnje za pomicanje teških i nezgrapnih predmeta u mnogim smjerovima, ali i kod fine mehanike te savršenog pozicioniranja predmeta. 

Može se reći da im je glavna funkcija biti desna ruka čovjeku.

CNC bušilica za velike formate


Sustav služi za jednostavno bušenje i urezivanje raznih rastera zadanih preko PC-a.

Sastoji se od XYZ servo sustava, motora za bušenje i urezivanje (vodeno hlađeni brzine do 12000 rpm), spremnika i pumpe za emulziju te upravljanja kombinacija PC->PLC.


Uvlačenjem višeslojnog DXF-predloška u PC program za upravljanje definira se traženi predložak bušenja i urezivanja navoja.

Odabirom željenog sloja stroj se automatski postavlja u željeni način rada (bušenje/urezivanje).

Digitalizacija

Digitalizacija je postupak kombiniranja digitalnih tehnologija i informacija kako bi poslovanje bilo ekonomičnije, učinkovitije, produktivnije i zahtijevalo manje utrošenog novca i vremena.


Uz automatizaciju, u digitalizaciji sudjeluje i telemetrija.

To je visoko automatizirani komunikacijski proces koji koristi radio prijenos za slanje informacija. Njegova je funkcija nadzirati, prikazivati i bilježiti podatke što omogućuje aplikaciji nadzor elektrana, upravljanje pametnim zgradama, prikupljanje meteoroloških podataka i podataka iz okoliša, nadgledanje svemirskih letova, svemirskih postaja i drugih.

Daljinski nadzor i kontrola temperature


Sustav za daljinsku kontrolu i upravljanje grijanjem/hlađenjem strogo kontroliranog prostora.


Sastoji se od termoregulatora te elektronike koja komunicira preko bluetooth protokola sa udaljenim računalom na koje je instaliran program koji je razvijen za tu svrhu. Preko programa na PC-u vrlo se jednostavno zadaju parametri najviše i najniže moguće temperature prostora. Samim time elektronika pali grijanje ili hlađenje po potrebi.


U slučaju neke greške na izvršnim jedinicama korisnik je pravodobno obaviješten putem zvučne i vizualne signalizacije montirane u samom prostoru te signalizacije kao pop-up prozora na zaslonu PC-a.

Svaki alarm te promjena temperature sprema se u posebnu datoteku sa pridruženim datumom i vremenom događaja radi bolje kontrole sustava.

Prednost ovakvog sustava je bežična kontrola mjerenih veličina na dislociranim mjestima.

početak